ISO 14001

Miljø, miljøvennlig, bærekraftig, livsløpsanalyse og miljøstyringssystem er kjente begreper for mange.

Et ledelsessystem for miljø skal vise hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere mer miljøvennlige varer, produksjon og/eller tjenester som tilfredsstiller interessenters krav.

Ved å implementere ISO 14001:2015 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet, med forbedringer av hvordan virksomhetens aktiviteter påvirker det ytre miljø.

En ISO 14001 sertifisering kan i mange tilfeller gi resultater i form av forbedret resultat og bunnlinje.

 

NS-EN ISO 14001 Ledelsessystem for miljø – Spesifikasjon med veiledning.

NS-EN ISO 14001:2004 er utfaset og erstattet av NS-EN ISO 14001:2015.

Standarden ISO 14001 er en krav spesifikasjon for hva et ledelsessystem for miljø bør inneholde.

ISO 14001:2015 er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter, uavhengig av:

·       Størrelse, stor eller liten organisasjon

·       Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

·       Bransje (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet).

Den nye ISO 14001 er bygget opp med ny felles struktur og kan nå enklere kombineres med flere standarder som ISO 9001:2015 og den kommende ISO 45001:2018. Standarden kan naturligvis også kombineres med ISO 22000:2005 rettet mot trygghet for næringsmidler.

Hvorfor ISO 14001:2015

Ved å innføre et ledelsessystem i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 vil virksomheten skape større fokus på:

·       Bærekraftige løsninger

·       Interessenters krav og forventninger

·       Risikostyring

·       Ledelse

·       Medarbeidernes engasjement

·       Systemorientert ledelse

·       Kontinuerlig forbedring

·       Beslutninger basert på fakta

·       Samarbeid med leverandører

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet for miljø?

Et ISO 14001 sertifikat er dokumentasjon på at deres ledelsessystem er revidert av en uavhengig 3. part etter kravene i standarden. Motivasjon for å sertifisere styringssystemet kan variere,

·       Styrke virksomheten systematiske arbeid for å minimere miljøbelastning.

·       Dokumentasjon om at styringssystemet er revidert og vurdert av en ekstern uavhengig 3. part.

·       Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer deres ledelsessystem for miljø og rapporterer funn.

·       Adgang til nye markeder

Andre aktuelle standarder

·       NS-EN ISO 14004:2016, Ledelsessystem for miljø – Generelle retningslinjer for implementering.

 

 

 

Utviklet av: Folkebadet.no