lieu de rencontre gay en morbihan rencontre gay a lille plan gay aix chat gay espagne site gay bananas eastern cape gay dating site port elizabeth

ISO 14001

Miljø, miljøvennlig, bærekraftig, livsløpsanalyse og miljøstyringssystem er kjente begreper for mange.

Et ledelsessystem for miljø skal vise hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere mer miljøvennlige varer, produksjon og/eller tjenester som tilfredsstiller interessenters krav.

Ved å implementere ISO 14001:2015 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet, med forbedringer av hvordan virksomhetens aktiviteter påvirker det ytre miljø.

En ISO 14001 sertifisering kan i mange tilfeller gi resultater i form av forbedret resultat og bunnlinje.

 

NS-EN ISO 14001 Ledelsessystem for miljø – Spesifikasjon med veiledning.

NS-EN ISO 14001:2004 er utfaset og erstattet av NS-EN ISO 14001:2015.

Standarden ISO 14001 er en krav spesifikasjon for hva et ledelsessystem for miljø bør inneholde.

ISO 14001:2015 er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter, uavhengig av:

·       Størrelse, stor eller liten organisasjon

·       Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

·       Bransje (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet).

Den nye ISO 14001 er bygget opp med ny felles struktur og kan nå enklere kombineres med flere standarder som ISO 9001:2015 og den kommende ISO 45001:2018. Standarden kan naturligvis også kombineres med ISO 22000:2005 rettet mot trygghet for næringsmidler.

Hvorfor ISO 14001:2015

Ved å innføre et ledelsessystem i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 vil virksomheten skape større fokus på:

·       Bærekraftige løsninger

·       Interessenters krav og forventninger

·       Risikostyring

·       Ledelse

·       Medarbeidernes engasjement

·       Systemorientert ledelse

·       Kontinuerlig forbedring

·       Beslutninger basert på fakta

·       Samarbeid med leverandører

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet for miljø?

Et ISO 14001 sertifikat er dokumentasjon på at deres ledelsessystem er revidert av en uavhengig 3. part etter kravene i standarden. Motivasjon for å sertifisere styringssystemet kan variere,

·       Styrke virksomheten systematiske arbeid for å minimere miljøbelastning.

·       Dokumentasjon om at styringssystemet er revidert og vurdert av en ekstern uavhengig 3. part.

·       Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer deres ledelsessystem for miljø og rapporterer funn.

·       Adgang til nye markeder

Andre aktuelle standarder

·       NS-EN ISO 14004:2016, Ledelsessystem for miljø – Generelle retningslinjer for implementering.

 

 

 

Utviklet av: Folkebadet.no