site gay homme murs rencontre gay fourmies site de rencontre gay anonyme gay chat room text gay video men rencontre gay san francisco

ISO 45001

SJA, risikovurdering, systematisk HMS arbeid, arbeidsmiljø og beredskap er kjente begreper for mange.

Et styringssystem for Helse og sikkerhet skal vise hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne sikre at virksomheten har et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte og innleide. Systemet skal også sikre at virksomheten opererer innenfor lovverk og myndighetskrav.

Ved å implementere NS-EN ISO 45001:2018 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet med fareidentifikasjon og arbeidsmiljø.

 

NS-EN ISO 45001:2018  erstatter SN-BS OHSAS 18001:2007 som etter april 2021 utgår som «guideline» da den aldri har hatt standard status.

Styringssystemer for arbeidsmiljø – Krav

Standarden NS-EN ISO 45001:2018  er en krav spesifikasjon for hva et styringssystem for helse og sikkerhet bør inneholde.

NS-EN ISO 45001:2018  er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter, uavhengig av:

·       Størrelse, stor eller liten organisasjon

·       Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

·       Bransje (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

OHSAS 18001 kan enkelt kombineres med andre standarder som ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 22000.

 

Hvorfor NS-EN ISO 45001:2018  ?

Ved å innføre styringssystem i henhold til SN-BS OHSAS 18001:2007 vil virksomheten skape større fokus på:

·       Kontekst, dvs ytre og indre forhold innen arbeidsmiljø som kan påvirke virksomheten.

·       Fareidentifikasjon og risikostyring

·       Ledelse

·       Medarbeidernes engasjement

·       Systemorientert ledelse

·       Kontinuerlig forbedring

·       Beslutninger basert på fakta

·       Samarbeid med leverandører og underleverandører.

 

Hvorfor sertifisere styringssystemet?

Et NS-EN ISO 45001:2018  sertifikat er dokumentasjon på at deres styringssystem for Helse & Sikkerhet er sertifisert etter kravene i standarden. Motivasjon for å sertifisere styringssystemet kan variere,

·       Styrke virksomhetens systematiske HMS arbeid

·       Dokumentasjon om at styringssystemet er revidert og vurdert av en ekstern 3. part.

·       Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer deres styringssystemer og rapporterer funn.

·       Adgang til nye markeder

Utviklet av: Folkebadet.no