ISO 22000

Food Certification, mattrygghet, matsikkerhet, IK mat og HACCP er kjente begreper for mange.

Et styringssystem for næringsmiddeltrygghet skal vise hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere trygge matvarer som tilfredsstiller kundens og /eller myndighets krav.

Ved å implementere ISO 22000:2005 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet, med forbedringer av hvordan virksomheten trygger matvaresikkerhet.

En ISO 22000 sertifisering kan i mange tilfeller gi resultater i form av forbedret resultat og bunnlinje.

 

NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet – Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden.

Standarden ISO 22000 er en krav spesifikasjon for hva et styringssystem for næringsmiddeltrygghet bør inneholde.

ISO 22000:2005 er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter i næringsmiddel kjeden, uavhengig av:

 • Størrelse, stor eller liten organisasjon
 • Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

ISO 22000 kan enkelt kombineres med andres standarder som ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001:2007.

 

Hvorfor ISO 22000:2005?

Ved å innføre et styringssystem for næringsmiddeltrygghet i henhold til NS-EN ISO 22000:2005 vil virksomheten skape større fokus på:

 • Trygge næringsmiddelkjeden.
 • Ledelse
 • Medarbeidernes engasjement
 • Systemorientert ledelse
 • Kontinuerlig forbedring
 • Beslutninger basert på fakta
 • Samarbeid med leverandører og underleverandører

 

Hvorfor sertifisere styringssystemet?

Et ISO 22000 sertifikat er dokumentasjon på at deres styringssystem for næringsmiddel er sertifisert etter kravene i standarden. Motivasjonen for å sertifisere styringssystemet kan variere,

 • Å levere produkter som,er trygge for forbrukerne
 • Dokumentasjon om at styringssystemet er revidert og vurdert av en ekstern 3. part.
 • Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer deres styringssystemer og rapporterer funn.
 • Adgang til nye markeder

 

Andre aktuelle standarder:

NS-EN ISO 22004:2014 , Styringssystem for mattrygghet – Veiledning for bruk av ISO 22000.

Utviklet av: Folkebadet.no