video de massage gay rencontre gay saint tropez rencontre gay bear paris rencontre gay rouen wannonce rencontre gay a chamonix

ISO 22000

Food Certification, mattrygghet, matsikkerhet, IK mat og HACCP er kjente begreper for mange.

Et styringssystem for næringsmiddeltrygghet skal vise hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere trygge matvarer som tilfredsstiller kundens og /eller myndighets krav.

Ved å implementere ISO 22000:2005 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet, med forbedringer av hvordan virksomheten trygger matvaresikkerhet.

En ISO 22000 sertifisering kan i mange tilfeller gi resultater i form av forbedret resultat og bunnlinje.

 

NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet – Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden.

Standarden ISO 22000 er en krav spesifikasjon for hva et styringssystem for næringsmiddeltrygghet bør inneholde.

ISO 22000:2005 er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter i næringsmiddel kjeden, uavhengig av:

 • Størrelse, stor eller liten organisasjon
 • Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

ISO 22000 kan enkelt kombineres med andres standarder som ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001:2007.

 

Hvorfor ISO 22000:2005?

Ved å innføre et styringssystem for næringsmiddeltrygghet i henhold til NS-EN ISO 22000:2005 vil virksomheten skape større fokus på:

 • Trygge næringsmiddelkjeden.
 • Ledelse
 • Medarbeidernes engasjement
 • Systemorientert ledelse
 • Kontinuerlig forbedring
 • Beslutninger basert på fakta
 • Samarbeid med leverandører og underleverandører

 

Hvorfor sertifisere styringssystemet?

Et ISO 22000 sertifikat er dokumentasjon på at deres styringssystem for næringsmiddel er sertifisert etter kravene i standarden. Motivasjonen for å sertifisere styringssystemet kan variere,

 • Å levere produkter som,er trygge for forbrukerne
 • Dokumentasjon om at styringssystemet er revidert og vurdert av en ekstern 3. part.
 • Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer deres styringssystemer og rapporterer funn.
 • Adgang til nye markeder

 

Andre aktuelle standarder:

NS-EN ISO 22004:2014 , Styringssystem for mattrygghet – Veiledning for bruk av ISO 22000.

Utviklet av: Folkebadet.no