site encontro gay coco tchat g app de rencontre gay reseau tel gay

ISO 9001

Kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer er kjente begreper for mange.

Et ledelsessystem for kvalitet skal vise hvordan en virksomhet styrer og kontrollerer risiko i sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Ved å implementere ISO 9001:2015 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet, med forbedringer av produkter, tjenester og ledelsessystemets prosesser.

En ISO 9001 sertifisering kan i mange tilfeller gi resultater i form av forbedret effektivitet og kundetilfredshet.

NS-EN ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet – Krav

NS-EN ISO 9001:2008 er utfaset og NS-EN ISO 9001:2015 erstatter den gamle standarden.

Standarden ISO 9001:2015 er en krav spesifikasjon for hva et ledelsessystem for kvalitet bør inneholde. Den er riskio orientert og fokuserer på prosessene i bedriften.

ISO 9001:2015 er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter, uavhengig av:

·       Størrelse, stor eller liten organisasjon

·       Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

·       Bransje (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

ISO 9001 er bygget opp med ny felles struktur og kan nå enklere kombineres med flere standarder som ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018, som er tettet mot arbeidsmiljø. Standarden kan naturligvis også kombineres for eksempel ISO 22000:2005 rettet mot trygghet for næringsmidler.

Hvorfor ISO 9001:2015

Ved å innføre et ledelsessystem for kvalitet i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 vil virksomheten skape større fokus på:

·       Interessenters krav og forventninger

·       Risikostyring og muligheter

·       Ledelse

·       Medarbeidernes engasjement

·       Prosessorientering

·       Systemorientert ledelse

·       Kontinuerlig forbedring

·       Beslutninger basert på fakta

·       Samarbeid med leverandører

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet for kvalitet?

Et ISO 9001 sertifikat er dokumentasjon på at deres ledelsessystem for kvalitet er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part. Motivasjon for å sertifisere ledelsessystemet for kvalitet kan variere,

·       Dokumentasjon om at ledelsessystemet er revidert og vurdert av en ekstern og uavhengig 3. part.

·       Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent uavhengig tredjepart evaluerer deres ledelsessystem for kvalitet og rapporterer funn.

·       Adgang til nye markeder

Andre aktuelle standarder:

  • NS-EN ISO 9000:2015, Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
  • NS-EN ISO 9004:2009, Styring for vedvarende framgang i en organisasjon – Kvalitetsstyring som metode
Utviklet av: Folkebadet.no