ISO 9001

Kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer er kjente begreper for mange.

Et ledelsessystem for kvalitet skal vise hvordan en virksomhet styrer og kontrollerer risiko i sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Ved å implementere ISO 9001:2015 vil virksomheten kunne være i stand til å arbeide mer målrettet, med forbedringer av produkter, tjenester og ledelsessystemets prosesser.

En ISO 9001 sertifisering kan i mange tilfeller gi resultater i form av forbedret effektivitet og kundetilfredshet.

NS-EN ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet – Krav

NS-EN ISO 9001:2008 er utfaset og NS-EN ISO 9001:2015 erstatter den gamle standarden.

Standarden ISO 9001:2015 er en krav spesifikasjon for hva et ledelsessystem for kvalitet bør inneholde. Den er riskio orientert og fokuserer på prosessene i bedriften.

ISO 9001:2015 er generell og kan benyttes av alle typer virksomheter, uavhengig av:

·       Størrelse, stor eller liten organisasjon

·       Hvilke produkter eller tjenester som leveres.

·       Bransje (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

ISO 9001 er bygget opp med ny felles struktur og kan nå enklere kombineres med flere standarder som ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018, som er tettet mot arbeidsmiljø. Standarden kan naturligvis også kombineres for eksempel ISO 22000:2005 rettet mot trygghet for næringsmidler.

Hvorfor ISO 9001:2015

Ved å innføre et ledelsessystem for kvalitet i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 vil virksomheten skape større fokus på:

·       Interessenters krav og forventninger

·       Risikostyring og muligheter

·       Ledelse

·       Medarbeidernes engasjement

·       Prosessorientering

·       Systemorientert ledelse

·       Kontinuerlig forbedring

·       Beslutninger basert på fakta

·       Samarbeid med leverandører

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet for kvalitet?

Et ISO 9001 sertifikat er dokumentasjon på at deres ledelsessystem for kvalitet er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part. Motivasjon for å sertifisere ledelsessystemet for kvalitet kan variere,

·       Dokumentasjon om at ledelsessystemet er revidert og vurdert av en ekstern og uavhengig 3. part.

·       Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent uavhengig tredjepart evaluerer deres ledelsessystem for kvalitet og rapporterer funn.

·       Adgang til nye markeder

Andre aktuelle standarder:

  • NS-EN ISO 9000:2015, Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
  • NS-EN ISO 9004:2009, Styring for vedvarende framgang i en organisasjon – Kvalitetsstyring som metode
Utviklet av: Folkebadet.no