gay chat program rencontre gay molinet annonce gay var rencontre gay muret

Om oss

Scandinavian Certification AS har sitt kontor i Porsgrunn. Selskapet ble stiftet i april 2014 med en målsetting om å ha en liten men effektiv og fleksibel organisasjon. En organisasjon som kan holde høy kundefokus. For oss er objektivitet, konfidensialitet og upartiskhet grunnpilarene i det vi holder på med.

Vi arbeider systematisk med å etabler langsiktige og gode kundeforhold der vi sammen med våre kunder har ett felles mål; å bli stadig bedre gjennom langsiktig og systematisk arbeid.

For oss er alle kunder like viktige, store som små.

Våre revisjonsledere, fagrevisorer og fageksperter har alle lang og bred erfaring, høy kompetanse og integritet.

Prinsipper for uavhengighet

For å bygge tillit overfor våre kunder, markedet og våre myndigheter er det ytterst viktig å inneha en habilitet og uavhengighet som sikrer enhver beslutning i forbindelse med våre sertifiseringsprosesser. Alle avgjørelser skal således fattes på grunnlag av objektive bevis.

Alle våre medarbeidere, som involveres i våre sertifiseringsprosesser, skal være uavhengig av økonomiske eller andre interesser overfor våre kunder. Bindinger gjennom for eksempel tidligere konsulentarbeider/rådgiving skal diskvalifisere som beslutningstager over enhver slik kunde. Hver enkelt av våre medarbeidere har signert en taushets- og uavhengighetserklæring.

For å sikre vår uavhengighet har vi gjennomført en omfattende risikoanalyse overfor alle interessepartnere der risiko basert på sannsynlighet og konsekvens vurderes med og uten risikoreduserende tiltak.

Sertifiseringsorganet og dets medarbeidere skal ikke påta seg oppdrag som internrevisorer eller konsulenter overfor sertifiseringsorganets kunder. Sertifiseringsorganet skal ikke tilby eller gjennomføre sertifisering av virksomheter som de har gjennomført interne revisjoner de siste to årene.

Vi skal heller ikke gi inntrykk av at det vil være enklere, raskere eller rimeligere ved bruk av vårt sertifiseringsorgan eller der de har brukt et spesielt konsulentorgan.

 

Vi utfører sertifisering/resertifisering og årlig oppfølging i henholdt til standardene ISO 9001:2008/2015, ISO 14001:2004/2015, OHSAS 18001:2007 og ISO 22000:2005.

Arbeidet med det som kommer til å bli ISO 45001:2016 er på begynt.

Utviklet av: Folkebadet.no