Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 22000

Iso 22000 standard - Ledelsessystem for mattrygghet
Iso 22000 standard - Ledelsessystem for mattrygghet

ISO 22000:2018 spesifiserer krav til et ledelsessystem for mattrygghet (FSMS) og gir et rammeverk for hvordan en organisasjon bør bygge opp sitt ledelsessystem for mattrygghet.

Alle kravene i ISO 22000 standarden er generiske og er ment å gjelde for alle organisasjoner i næringskjeden, uavhengig av størrelse og kompleksitet. 

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 22000 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være; 

Interne effekter:

 • Trygge produkter og tjenester
 • Samsvar med lover og forskrifter
 • Sikre samsvar med Policy for mattrygghet

Eksterne effekter:

 • Effektiv kommunikasjon av mat trygghets spørsmål
 • Sikre samsvar med krav fra relevante interesse parter
 • Markedstilgang
 • Fornøyde kunder

ISO 22000 blir komplettert med fem tekniske standarder, avhengig av hvilken bransje virksomheten tilhører:

 • ISO/TS 22002-1 – Matproduksjon
 • ISO/TS 22002-2 – Catering
 • ISO/TS 22002-3 – Jordbruk
 • ISO/TS 22002-4 – Matemballasje
 • ISO/TS 22002-5 – Transport og lagring