Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 9001 

Iso 9001 standard - ledelsessystem for kvalitet
Iso 9001 standard - ledelsessystem for kvalitet

ISO 9001:2015 spesifiserer krav til et ledelsessystem for kvalitet som støtter organisasjonens evne til å:

 • konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter;
 • bedre muligheter til å øke kundetilfredshet;
 • ta hensyn til risikoer og muligheter som angår organisasjonens kontekst og mål;
 • vise samsvar med bestemte krav i ledelsessystemet for kvalitet.

ISO 9001 standarden er ett godt verktøy for organisasjoner som ønsker å;

 • Demonstrere sin evne til konsekvent å tilby produkter og tjenester som oppfyller kundens og gjeldende lov- og forskriftskrav. 
 • Har som mål å øke kundetilfredsheten gjennom effektiv anvendelse av systemet.

Prosess tilnærming i ISO 9001

Organisasjoner leverer verdi gjennom aktiviteter knyttet til et nettverk av prosesser. Prosesser krysser ofte grenser for funksjoner i organisasjonen. Konsistente og forutsigbare resultater oppnås mer effektivt når nettverket av prosesser fungerer som et sammenhengende system.

Prosesser er spesifikke for en organisasjon og varierer avhengig av organisasjonens type, størrelse og modenhet. Aktivitetene i hver prosess bør bestemmes og tilpasses organisasjonens størrelse og særtrekk.

For å nå sine mål bør organisasjonen sørge for at alle prosessene styres proaktivt, inkludert eksterne prosesser, for å sikre at de er effektive. Det er viktig å optimalisere balansen mellom de ulike formålene og spesifikke målene for prosessene, i tråd med organisasjonens mål.

ISO 9001 legger til grunn en "prosess tilnærming" som inkluderer etablering av prosesser, gjensidige avhengigheter, begrensninger og delte ressurser.

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 9001 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være; 

Interne effekter:

 • Økt kundefokus
 • Avklarte arbeidsflyter og ansvar
 • Effektive prosesser
 • Kontinuerlig forbedring

Eksterne effekter:

 • Fornøyde kunder
 • Leveranse som oppfyller forventing
 • Konkurransedyktige priser
 • Markedstilgang

Effektiv implementering av ISO 9001 kan bidra til å nå følgende bærekraftsmål.