Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 27001

Iso 27001 standard - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
Iso 27001 standard - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

ISO 27001:2022 standarden spesifiserer kravene for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et ledelsessystem for informasjonssikkerhet innenfor organisasjonens kontekst. Informasjonssikkerhet beskytter sensitiv informasjon fra uautoriserte aktiviteter, inkludert inspeksjon, modifikasjon, opptak og enhver forstyrrelse eller ødeleggelse. Målet er å sikre sikkerheten og personvernet til kritiske data som kundekontodetaljer, økonomiske data eller åndsverk.

Vi må beskytte informasjonen vår slik at:

 • den er alltid tilgjengelig når vi trenger den (tilgjengelighet)
 • vi kan stole på at det er korrekt og ikke manipulert eller ødelagt (integritet)
 • kun autoriserte personer kan ta del i det (konfidensialitet)
 • informasjonshåndteringen er i tråd med krav og regelverk

Denne ISO standarden inneholder også krav til vurdering og behandling av informasjonssikkerhets risikoer tilpasset organisasjonens behov. Kravene i dette dokumentet er generiske og er ment å gjelde for alle organisasjoner, uavhengig av type, størrelse eller art. Å ekskludere noen av kravene spesifisert i punkt 4 til 10 er ikke akseptabelt når en organisasjon hevder samsvar med dette dokumentet. Standarden er tatt inn som Norsk og Europeisk standard og publisert her som ISO 27001:2023

Det er utarbeidet en veiledning til standarden, ISO 27002. I tillegg er det en rekke supplerende emnespesifikke standarder slik som ISO 27001 håndtering av personverninformasjon og ISO 27005 Veiledning om håndtering av informasjonssikkerhetsrisikoer.

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 27001 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være;  

Interne effekter: 

 • Økt sikkerhet for informasjon og data
 • Redusert risiko for tap av data.
 • Forbedret intern kontroll og styring for avsløring av misbruk
 • Forbedret bevissthet blant ansatte

Eksterne effekter:

 • Forbedret omdømme blant kunder, leverandører og andre interessenter

 • Redusert risiko for negative konsekvenser av sikkerhetsbrister

 • Økt markedstilgang