Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 39001

Iso 39001 standard - Ledelsessystem for RTS - trafikksikkerhet
Iso 39001 standard - Ledelsessystem for RTS - trafikksikkerhet

ISO 39001:2012 er en standard som spesifiserer krav til et ledelsessystem for veitrafikksikkerhet (RTS). Kravene inkluderer kriterier for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre ledelsessystemet for veitrafikksikkerhet. Den har som mål om å støtte organisasjoner, som utfører arbeid på eller ved vei, med å redusere dødsfall og alvorlige skader relatert til trafikkulykker. 

Trafikksikkerhet handler ikke bare om hvor lenge vi lever; det handler om hvordan vi lever. I dagens verden, uansett hvor du bor, påvirker trafikksikkerheten – eller mangelen på sådan – livskvaliteten din. Trafikkulykker dreper én person hvert 24. sekund. Det er mer enn 3000 mennesker drept på en dag, hvorav 500 er barn.

https://www.weforum.org/agenda/2022/04/how-to-tackle-the-road-safety-crisis/

Standarden inkluderer krav til utvikling og implementering av en hensiktsmessig policy, mål og handlingsplaner for veitrafikksikkerhet. ISO 39001 tar hensyn til juridiske og andre krav som organisasjonen tilslutter seg, samt elementer og kriterier knyttet til veitrafikksikkerhet som organisasjonen kan kontrollere eller påvirke.

ISO 39001 gjelder for enhver organisasjon, uavhengig av type, størrelse og produkt eller tjeneste som tilbys.

ISO 39001 er ikke ment å utelukke trafikanter fra deres forpliktelser til å overholde loven og oppføre seg ansvarlig. Den kan støtte organisasjonen i arbeidet med å oppmuntre trafikanter til å følge loven.

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 39001 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være; 

Interne effekter:

  • Trygg arbeidsplass
  • Reduserte skadekostnader
  • Samsvar med lover og forskrifter
  • Økt involvering av de ansatte
  • Færre hendelser og avbrudd
  • Økt leveransepresisjon

Eksterne effekter:

  • Fornøyde kunder
  • Omdømme
  • Bedret leverandør score

Implementering av ISO 39001 kan bidra med å oppnå bærekraftsmål innen;