Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 45001

Iso 45001 standard - Ledelsessystem for arbeidsmiljø - HMS
Iso 45001 standard - Ledelsessystem for arbeidsmiljø - HMS

ISO 45001:2018 angir krav for et ledelsessystem for arbeidsmiljø og gir veiledning for bruken av det, slik at organisasjoner kan sørge for trygge og helsefremmende arbeidsplasser ved å forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse samt ved å forbedre arbeidsmiljøprestasjonen proaktivt. 

ISO 45001:2018 kan anvendes for enhver organisasjon som ønsker å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø for å forbedre arbeidsmiljøet, eliminere farer og minimere arbeidsmiljørisikoene (herunder svakheter i systemet), utnytte arbeidsmiljømulighetene og håndtere avvik i ledelsessystemet for arbeidsmiljø knyttet til organisasjonens aktiviteter.

Standarden hjelper en organisasjon med å oppnå de tiltenkte resultatene av ledelsessystemet for arbeidsmiljø. I overensstemmelse med organisasjonens arbeidsmiljøpolicy omfatter de tilsiktede resultatene av et ledelsessystem for arbeidsmiljø:

 • kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøprestasjonen;
 • oppfyllelse av lovfestede krav og andre krav;
 • oppnåelse av arbeidsmiljømål.

ISO 45001 er tatt inn som Norsk og Europeisk norm og publisert som ISO 45001:2023 versjon.

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 45001 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være; 

Interne effekter:

 • trygg arbeidsplass
 • fornøyde ansatte
 • fornøyde familier
 • lavere «turnover»
 • rekrutteringskostnader
 • samsvar med lover og forskrifter
 • ækt involvering av de ansatte
 • færre hendelser og avbrudd 

Eksterne effekter:

 • Attraktiv arbeidsplass
 • Omdømme
 • Bedret leverandør score

Implementering av ISO 45001 kan bidra med å oppnå bærekraftsmål innen;