Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

Aktuelt

Til støtte for ISO London-erklæringen om klimaendringer vedtok ISO en resolusjon som vil resultere i to nye teksterklæringer legges til en rekke eksisterende standarder for styringssystemer, og vil bli inkludert i alle nye standarder under utvikling/revisjon, for å ivareta behovet for å vurdere effekten av klimaendringer på evnen til å oppnå de...