Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 37001

Iso 37001 standard - Ledelsessystem for anti-korrupsjon
Iso 37001 standard - Ledelsessystem for anti-korrupsjon

ISO 37001:2016 er en standard som spesifiserer krav og gir veiledning for å etablere, implementere, vedlikeholde, gjennomgå og forbedre et ledelsessystem mot korrupsjon. 

Konsekvensene av korrupsjon påvirker uforholdsmessig de mest sårbare menneskene i samfunnet. Utbredt korrupsjon avskrekker investeringer, svekker økonomisk vekst og undergraver rettssikkerheten.

Ledelsessystemet for anti-korrupsjon kan være frittstående eller integreres i et overordnet styringssystem for kvalitet etc. 

ISO 37001 standarden tar for seg følgende i forhold til organisasjonens aktiviteter:

 • Korrupsjon i offentlige, private og Non-profit organisasjoner
 • Korrupsjon fra organisasjonen
 • Korrupsjon fra organisasjonens personell eller forretningsforbindelser som handler på organisasjonens vegne eller til fordel for den
 • Korrupsjon av organisasjonen, dens personell eller forretningsforbindelser i forhold til organisasjonens aktiviteter
 • Indirekte korrupsjon (f.eks. en bestikkelse tilbudt eller akseptert gjennom eller av en tredjepart)

ISO 37001 gjelder kun for korrupsjon. Den fastsetter krav og gir veiledning for et styringssystem utviklet for å hjelpe en organisasjon med å forhindre, oppdage og reagere på korrupsjon og overholde anti-korrupsjons lover og frivillige forpliktelser som gjelder dens aktiviteter.

Organisasjonen kan velge å utvide omfanget av styringssystemet til å omfatte bransje aktuelle aktiviteter.

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 37001 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være; 

Interne effekter:

 • Forebygging av korrupsjon
 • Økt bevissthet hos ledelse og personell
 • Strukturert tilnærming i arbeid mot korrupsjon.
 • Redusert risiko for bedrageri 

Eksterne effekter:

 • Forbedret omdømme
 • Konkurransefortrinn
 • Samsvar med lover og forskrifter
 • Økt investerings attraktivitet
 • Bærekraftig forretningspraksis